Dette emnet er nedlagt

Les detaljert undervisningsplan godt! For …

Les detaljert undervisningsplan godt! For å komme fort i gang med effektive seminarer ber jeg om at fire fra hver seminargruppe allerede på forelesningen 19. januar vil si seg villig til å fremlegge sine presentasjoner på første seminarmøte for sine respektive grupper. Tilsvarende trenger vi fire opponenter fra hver gruppe.

Publisert 11. jan. 2010 11:23 - Sist endret 11. jan. 2010 11:23