Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2010Arne Kalland  Tirsdag 12:15-14:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus  Felles forelesning  Lynn Nygaard 

Seminargruppene 4, 5 og 6

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
05.02.2010Arne Kalland   Fredager 14:15-16:00, Seminarrom 504, Eilert Sundts hus  Seminargruppe 4  Datoer for undervisning: 5. februar, 19. februar og 5. mars

Studentpresentasjoner med opponent 

02.02.2010Arne Kalland   Tirsdager 14:15-16:00, Seminarrom 504, Eilert Sundts hus  Seminargruppe 5  Datoer for undervisning: 2. februar, 16. februar og 2. mars

Studentpresentasjoner med opponent 

01.02.2010Arne Kalland   Mandager 14:15-16:00, Seminarrom 504, Eilert Sundts hus  Seminargruppe 6  Datoer for undervisning: 1. februar, 15. februar og 1. mars

Studentpresentasjoner med opponent 

PRAKTISK INFORMASJON

Hver seminargruppe møtes 3 ganger, med mindre seminarleder gir beskjed om noe annet.

Kurset har en egen hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4300/v10/

For spørsmål angående studentWeb og administrasjon, kontakt Anna Holen, g.a.holen (at) sai.uio.no, tlf. 22 85 42 45. På seminargruppene vil vi fortsette studentfremlegging av tekstutkast. Alle skal presentere en tekst én gang og være opponent én gang. Det er viktig at dere overholder tidsfristen for innlevering og holder dere innenfor oppgitt lengde på 5 sider. Skaff dere mailadresse og telefonnummer til alle på gruppen din så du kan gi beskjed dersom du er forhindret fra å komme. Gi alltid beskjed til seminarlederen.

Velg en av følgende to skriveoppgaver: [HUSK: Det er alltid viktig å fortelle oss hva du skal si i teksten og hvorfor dette er antropologisk interessant, deretter å skrive det, etterfulgt av en oppsummering av hva du har sagt og hva dette betyr. Prøv mao å trekke implikasjoner av det du har skrevet.]

Oppgave 1: Lynn Nygaard skriver (2008:79): “Your research question and thesis statement form the starting point and end point of your entire paper. Together they form your core argument.” Bruk dette som utgangspunkt for en presentasjon av en problemstilling du har arbeidet med i din oppgave. Dette kan enten være din hovedproblemstilling eller en problemstilling i et av kapitlene (A). Prøv å formulere en kort oppsummerende uttalelse om hva du har kommet frem til (B). Hvordan har du kommet (eller har du tenkt å komme) fra A til B?

Oppgave 2: Presenter et “case” (hendelse, person, samtale, institusjon) du har tenkt å bruke i din oppgave. Hva er det du vil si med dette eksempelet? Argumenter hvorfor eksempelet er relevant for oppgavens/kapitelets problemstilling.

Distribusjon:

Tekstene må leveres senest torsdag kl. 17 uken før skriveseminaret for mandag og tirsdagsgruppene og mandag innen kl.17 for fredagsgruppene. Navngi dokumentet med teksten med ditt eget navn+gruppe (eks. IdaPettersen5.doc), slik at vi andre kan identifisere forfatteren før nedlasting. Dersom du har problemer med classfronter, sørg for å sende teksten på mail til alle på din gruppe.

Lynkurs i postlegging på Classfronter:

Gå til https://fronter.uio.no Logg deg inn med brukernavn og passord på UiO. Velg rom – velg ’vis romliste’. Fra listen som kommer opp, velger du Sosant 4300 og seminargruppen din (enten 4, 5 eller 6). Klikk på mappen ’undervisning’ i venstre kolonne. I det grønne undervisningsfeltet, klikk på ’last opp fil’. Klikk ’browse’ for å få Classfronter til å søke etter teksten din på maskinen. Klikk på dokumentet der teksten din er lagret, og klikk deretter ’open’. I undervisningsfeltet klikk ’lagre’. Sjekk at dokumentet ligger der det skal. For nedlasting følger du samme prosedyre til du kommer til det grønne undervisningsfeltet. Da klikker du på dokumentet du skal ha og skriver ut.

Retningslinjer for lesning og gruppediskusjon/vårsemesteret:

Opponenten (5-8 min. innlegg): Skal oppsummere hva teksten går ut på – forståelsen av teksten. Kommer det klart frem hva det er forfatteren ønsker å si noe om? Er det samsvar mellom problemstilling og presentert empiri eller oppsummerende konklusjoner eller er det et misforhold? Deretter skal man prøve å beskrive/diskutere de tekstlige grepene som ble benyttet med eventuelle anbefalinger til alternativer/evt. forbedringer. Generelt skal man stille dette spørsmål: Gir teksten en klar forståelse av sammenhengen mellom empiri, analytisk begrepsbruk og teori/komparasjon? Hvordan kan man styrke disse forbindelsene tekstuelt? (M.a.o. her skal vi presse grensene fra forrige semesteret ved å stille spørsmålet: hva er det som gjør en beskrivelse antropologisk interessant? Drøfting av begreper, konkret redegjørelse av teoretiske perspektiver som videre settes i direkte forbindelse med empiri, og etnografisk sammenligning er tre tekstuelle strategier for å oppnå dette.)

Øvrige lesere: Oppsummer for deg selv hva det er at forfatteren ønsker å få frem. Er det klart for deg hva det er som er forfatterens analytiske budskap? Hvorfor/evt hvorfor ikke? Gjør rede for HVORDAN hun/han har klart/ikke klart å få frem dette budskapet i teksten. Gir teksten en klar forståelse av sammenhengen mellom empiri, analytisk begrepsbruk og teori/komparasjon? Hvordan kan man styrke disse forbindelsene tekstuelt? (M.a.o. her igjen skal vi presse grensene fra forrige semesteret ved å stille spørsmålet: hva er det som gjør en beskrivelse antropologisk interessant? Drøfting av begreper, konkrete redegjørelse av teoretiske perspektiver som videre settes i direkte forbindelse med empiri, etnografisk sammenligning er tre tekstuelle strategier for å oppnå dette.)

Litteratur om skriving:

  • Lynn Nygaard, (2008): Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard
  • Anders Johansen (2003): I samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer
  • Tips til litteraturreferanser: Wenche Blomberg, litteraturreferanser, Vademecum
 

Publisert 11. jan. 2010 10:23 - Sist endret 11. jan. 2010 11:40