Dette emnet er nedlagt

Seminarundervisning våren 2014

Seminarundervisningen på SOSANT4300 er utvidet med 2 undervisningstimer i uke 12. Dette gjelder begge seminargruppene. Se timeplanen for mer informasjon om tid og sted.

Publisert 27. jan. 2014 13:29