Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav våren 2016

Anbefalt lesning!

@ Lie, Sissel: Fri som foten. Om å skrive fagtekster, 2009 [1995]. Oslo: Gyldendal Akademiske. 154 sider.

@ Nygaard, Lynn: Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard, 2008. Oslo: Universitetsforlaget. Paperback 195 sider.

Publisert 29. okt. 2015 15:18 - Sist endret 18. nov. 2015 10:33