Pensum/læringskrav våren 2017

Pensum finnes i sin helhet som en bok.

Boka er å få kjøpt på amazon.co.uk. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Pensumbok

@ Rebecca Popenoe: Feeding Desire: Fatness, Beauty and Sexuality among a Saharan People, 2003. London/New York: Routledge. Paperback 256 sider

Forslag til annen relevant litteratur

@ Nygaard, Lynn: Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard, 2008. Oslo: Universitetsforlaget. Paperback 195 sider.

@ Lie, Sissel: Fri som foten. Om å skrive fagtekster, 2009 [1995]. Oslo: Gyldendal Akademiske. 154 sider.

 

Publisert 20. okt. 2016 15:05 - Sist endret 21. okt. 2016 10:09