Semesterside for SOSANT4400 - Vår 2009

Ang siste seminar i Antropologiske perspektiver på symbolbruk:

Boka til Henaff: "Claude Levi-Strauss and the Making of Structural Anthropology" har fortsatt ikke kommet til Akademika. For de som skal legge fram på seminaret tirsdag 3. mars har det blitt kopiert opp ett eksemplar av det aktuelle kapittelet til hver enkelt gruppe. Dette kan hentes i ekspedisjonen. Det ligger også en kopi som de andre kan låne og kopiere.

26. feb. 2009 13:35

Forsinket pensumbok

Henaff: "Claude Levi-Strauss and the Making of Structural Anthropology" forventes til Akademika først i midten av februar.

13. jan. 2009 13:25

Merk at dette emnet går over to semestre, og vil ikke bli registrert som fullført før man har bestått seminarene på begge semestre. Du må selv holde oversikten over hvor mange ganger du har møtt opp. Tilsammen skal du ha møtt 9 av 12 ganger over to semestre.

5. jan. 2009 12:06