Semesterside for SOSANT4400 - Vår 2010

Beskjed til gruppe for Trender i miljøantropologi: Mandag 8. mars skal vi gå gjennom følgende kapitler av Anthropology & Climate Change (Crate & Nuttall): 2, 3, 4, 5, 16 og 18. Innledningen forutsettes også lest.

18. feb. 2010 13:17

Litteraturseminar 6: Anthropology of value er dessverre avlyst fredag 12. februar. Nytt seminar vil bli satt opp førstkommende onsdag (17. februar) kl 9.15-13.00 på rom 112 i Harriet Holters hus.

12. feb. 2010 10:22

Beskjed til gruppe for Trender i miljøantropologi: Mandag 8 februar skal vi gå gjennom følgende kapitler av Dove & Carpenter: 1, 2, 13, 14, 17. Gangen deretter skal vi gå gjennom kap. 19, 20 , 21, 22, 24.

3. feb. 2010 11:07