Emner innen statsvitenskap

Viser 1–40 av 40 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 – Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 – Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 – Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2230 – International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020H – Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4100 – Designseminar i politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4234 – China's Rise and Asian Security (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4300 – Designseminar i komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV4324B – The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4400 – Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV4445B – EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4901 – Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 – Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9000A – Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B – Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C – Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D – Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0
STV9411 – An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10