Emner innen statsvitenskap

Viser 1–43 av 43 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 – Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1510 – Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1520 – Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2360 – Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 – Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4214B – International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4225B – Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B – Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4282B – International Energy Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4317 – Psychological Foundations of Political Decision-Making (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4352B – Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse (10 studiepoeng) 10
STV4600 – Designseminar (10 studiepoeng) 10
STV4901 – Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 – Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9000A – Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B – Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C – Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D – Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0