Emner innen statsvitenskap

Viser 1–38 av 38 emner
Emne Studiepoeng
PECOS2110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV2420 – Theorizing Public Organizations (10 studiepoeng) 10
STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 – Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4229B – European Foreign Policy: The EU and the Major States. (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4322B – The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4341 – Comparative Environmental Politics (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4447 – The Politics of Education and Research Policies (10 studiepoeng) 10
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0