Emner innen statsvitenskap

Viser 1–46 av 46 emner
Emne Studiepoeng
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1515 – Maskinlæring og programmering for samfunnsvitere (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 – Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4287B – Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4354 – Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4407B – Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4810V – Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk (20 studiepoeng) 20
STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4901 – Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 – Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0