Semesterside for STV1020 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Eksamensoppgaven består av to deler og du skal svare på begge deler. Del 1 består av flervalgsoppgaver der du skal krysse av direkte i oppgavesettet du får utdelt. Kun ett svar er korrekt. Del 2 består av kortsvarsoppgaver som du skal skrive på vanlig eksamenspapir med gjennomslag.

Viktig å merke seg er at hele oppgavesettet skal leveres inn når du er ferdig med eksamen. Du får dessverre ingen kopi av flervalgsoppgavene i og med at disse krysses av direkte i oppgavesettet.

Lykke til på eksamen og ha en god avslutning på semesteret!

29. mai 2015 10:35

Kjære studenter på STV1020

Vi vil med dette informere om at faglærer ikke kommer til eksamenslokalet for å oppklare eventuelle uklarheter i eksamensoppgaven under eksamen 1. juni. Oppgaveteksten er kvalitetssikret og det er liten grunn til å tro at spørsmål som faglærer kan besvare vil dukke opp. Dersom du likevel mistenker at det er feil i oppgaven må du kontakte eksamensvaktene. Vaktene gir beskjed til instituttet.

Lykke til med lesing og på eksamen!

9. apr. 2015 10:20

Kontakt

SV-info