Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Knut-Andreas Christoffersen: Databehandling og statistisk analyse med SPSS, 2009. Oslo: Unipub. 4. utg. Sider 7-155.

Ottar Hellevik: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, 2002. Oslo: Universitetsforlaget, 7. utg.

Alle sider med unntak av ss. 157-169, 308-341, 411-416.

Tor Midtbø: Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Med eksempler i SPSS., 2007. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken.

Publisert 9. apr. 2010 10:11 - Sist endret 1. sep. 2010 14:33