Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Christophersen, Knut-Andreas (2012): IBM SPSS/AMOS Databehandling og statistisk analyse, Oslo: Unipub. 5. utg. Sider 7-53, 59-132 og 187-189.

Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, Oslo: Universitetsforlaget, 7. utg.

Alle sider med unntak av ss. 157-169, 308-341, 392-394, 396-400 og 411-416.

Midtbø, Tor (2007): Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Med eksempler i SPSS, Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken.

Et begrenset antall kompendier som inneholder oppgaver gitt til eksamen i Metode og Statistikk vår 1990 - vår 2010 kan kjøpes hos Kopiutsalget i kjelleren på Akademika. Dette er ikke pensum. Vennligst gi beskjed til instituttet dersom det er videre interesse for heftet så vil vi vurdere å trykke opp flere eksemplarer.

Publisert 23. mai 2013 14:31 - Sist endret 23. mai 2013 14:31