Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STV1021 - Vår 2012

INNLEDENDE SAMLING: Tirsdag 31/1 1715-1845, rom 830 i SV-bygget (Eilert Sundts hus).

Gjennomgang av kursopplegget, og oversikt over hovedpunkter i metodelæren. 1900-2000: SPSS-innføring ved Helene Roshauw, rom 447 i SV-bygget.

27. jan. 2012 16:11