Dette emnet er nedlagt

STV1520 – Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det tilbys ikke undervisning i emnet våren 2019, men eksamen tilbys for siste gang for studenter som ønsker å ta eksamen på nytt.

I dette emnet skal vi finne ut hva en grunnlov er og hvordan forholdet mellom Norges grunnlov og den faktiske styreformen har endret seg fra 1814 og fram til våre dager.

Grunnloven av 1814 la grunnlaget for et konstitusjonelt monarki med rester av det gamle eneveldet. Likevel var styreformen langt på vei tilpasset Montesquieus prinsipper om maktfordeling og maktbalanse. Rundt 1900 inntraff i praksis skiftet til parlamentarisme, med andre ord vant folkesuverenitetens prinsipp overtaket. I lang tid etterpå var avstanden mellom grunnlov og faktisk styreform stor, inntil det største gapet ble tettet igjen på 2000-tallet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du vil:

  • lære om overgangen fra "konstitusjonelt monarki" til en "ufullkommen parlamentarisme"
  • få innsikt i forholdet mellom Stortinget og regjeringen, og Stortingets lovgivende, bevilgende og kontrollerende funksjoner
  • lære om demokratiske grunnverdier
  • få økt forståelse for hvordan styreformen fungerer og har fungert innenfor rammene av statlige kjerneinstitusjoner

Ferdigheter

Du vil:

  • kunne analysere hva parlamentarisme er
  • kunne avgjøre om arbeidsrutiner i Stortinget følger parlamentarismens ideer eller ikke
  • forstå hvorvidt en styreform er demokratisk eller ikke

Generell kompetanse

Du vil:

  • kunne reflektere omkring ulike verdier
  • oppøve den analytiske kompetansen din
  • diskutere statsvitenskapelige problemstillinger med medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning våren 2019.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info