Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STV1530 - Vår 2006

Eksamen vår 2006

ISV presiserer at vurderingsformen er Skriftlig skoleeksamen på fire timer, og en hjemmeoppgave på maksimum 5 sider, som det står på emnesiden.

3. mars 2006 15:34