Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STV1530 - Vår 2012

Fredag 27. jan. kl. 14.15-16 aud. 1.: Førsteamanuensis Trond Risto Nilssen ved Falstad-senteret holder foredrag om bruken av de nazistiske konstentrasjonsleirene i bearbeidingen av og erindringen om det nazistiske folkemord på jødene. Nilssen har doktorgrad i emnet og vil illustrere denne problematikken også med utgangspunkt i norsk historie.

Lørdag 28/1 kl. 10 vil Shoa bli vist i aud. 1.

20. jan. 2012 14:34