Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. april

Eksamensordning

Semesteroppgave og muntlig eksamen.

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 8. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 29. mai

Muntlig eksamen

Tid: 23. mai (36 timer).

Obligatorisk aktivitet

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 10:56