Semesterside for STV2220 - Vår 2008

Tranøys forelesning 18. mars er flyttet til 1. april. Resten av forelesningene forrykkes en uke. Se detaljert undervisningsplan. dhc

3. feb. 2008 22:09

Bidraget til Hveem på pensum vil ev. bli lagt ut på Fronter senere.

29. jan. 2008 11:32

De to manglende Sandmo-kapitlene kommer i tilleggskompendium neste uke (5).

24. jan. 2008 15:50