Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STV2300 - Høst 2007

Presisering: Kapitlet om Hellas (7.2) i boka "Vesteuropeisk politikk" er ikke pensum (tross bindestreken i pensumlisten).

NB! Første forelesning er den 29. august.

20. juni 2007 11:46