Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Home exam and term paper.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. juni

Home exam

Utlevering av oppgaven: 28. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 28. april kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Term paper

Innleveringsfrist: 11. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Compulsory first seminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jun. 2022 10:08