Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
27.08.2004Tore Hansen   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Offentlig politikk og administrasjon som studieobjekt   Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 1) 
03.09.2004Morten Øgård  Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Organisasjonsteoretiske perspektiver på forvaltningsutvikling og endring: - Organisasjonsteorien som utgangspunkt for studiet av offentlig forvaltning. - Reform versus endring. Hvilke utfordringer mht. fornyelse representerer institusjoner og offentlig politikk?  Litteratur: Lægreid og Roness (1999 31 s.), Olsen (1992: 25 s.) 1, Peters (1996: 134 s.) 
10.09.2004Morten Øgård   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Omstilling i offentlig sektor: Har New Public Management alle svarene? Hva ligger i NPM begrepet. NPM i offentlig forvaltning   Litteratur: Christensen & Lægreid (2001: 30 s.) 
17.09.2004Morten Øgård   Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Politiske og administrative lederroller - perspektiver og erfaringer. Teorier om ledelse. Ledelse i det offentlige noe annet enn i privat sektor? Betyr ledelse noe for en organisasjons resultat?   Litteratur: Page (1995: 29 s.), Peters (1996: 134 s.), Rouban (1995: 33 s.) (Strand (2001: kap. 7: 23 s.) 
24.09.2004Morten Øgård   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Forvaltningskultur og ledelse i et komparativt perspektiv: Hvordan varierer tjenestemannsrollen? Hva er deres legitime innflytelse?   Litteratur: Page (1995: 29 s.), Peters (1996: 134 s.), Rouban (1995: 33 s.) (Strand (2001: kap. 7: 23 s.) 
08.10.2004Morten Øgård   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Multi-level governance: Hvilken innflytelse har internasjonale organisasjoner (for eksempel EU, OECD) på offentlig forvaltning i nasjonalstaten?  Litteratur: Egeberg (2000: 9 s.), Olsen (1992: 25 s.), Sahlin-Anderson (2001: 30 s.), Trondal & Veggeland (1999: 22 s.)  
22.10.2004Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Hvorfor vokser offentlig sektor? Hva er drivkreftene og motkreftene?  Litteratur: Kjellberg/Reitan (kap 2, 3)  
29.10.2004Tore Hansen   Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Iverksetting av offentlig politikk: Hvor styrbar?   Litteratur: Kjellberg/Reitan (Kap 5) 
05.11.2004Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Velferdspolitikk: Hva er alternativene? Er privatisering svaret?   Litteratur: Blomquist & Rothstein (2000: 125 s.), Kristensen (1984: 23 s.)  
12.11.2004Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Kan offentlig sektor lære? Kunnskapsproduksjon og evaluering   Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 6), Vedung (1998) kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,)  
Publisert 22. apr. 2004 14:52 - Sist endret 6. aug. 2004 14:48