Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, A-blokka ( i perioden 22. august til 28. november)

Tore Hansen, Bent Sofus Tranøy

Seminarer

Det er obligatorisk fremmøte den første gangen på seminaret for å beholde plassen i gruppen. Andre obligatoriske aktiviteter er: skrive og presentere oppgave, samt å være opponent. Godkjente obligatoriske aktiviteter i seminarene er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Bytting av seminargrupper kan kun gjøres 18. og 25. august ved oppmøte i ekspedisjonen mellom kl 09.00 og 15.00.

Seminargruppe 1 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 551 Eilert Sundts hus, B-blokka ( i perioden 29. august til 24. oktober)

Ellen Etholm

Seminargruppe 2 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 216 Eilert Sundts hus, B-blokka ( i perioden 31. august til 26. oktober)

Anders Nilsen

Seminargruppe 3 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 140 Harriet Holters hus ( i perioden 1. september til 27. oktober)

Marielle Minutella

Seminargruppe 4 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 114 Harriet Holters hus ( i perioden 31. august til 26. oktober)

Anders Nilsen

Seminargruppe 5

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 216 Eilert Sundts hus, B-blokka ( i perioden 1. september til 27. oktober)

Eirik Magnus Sødal

Seminargruppe 6

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 216 Eilert Sundts hus, B-blokka ( i perioden 30. august til 25. oktober)

Marielle Minutella

Seminargruppe 7

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 120 Harriet Holters hus ( i perioden 31. august til 26. oktober)

Eirik Magnus Sødal

Seminargruppe 8

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 132 Harriet Holters hus ( i perioden 31. august til 26. oktober)

Ellen Etholm

Seminargruppe 9

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 013 Harriet Holters hus ( i perioden 30. august til 25. oktober)

Marielle Minutella

Publisert 27. apr. 2006 15:13 - Sist endret 5. juli 2011 18:31