Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, A-blokka ( i perioden 21. august til 30. oktober)

Tore Hansen, Bent Sofus Tranøy

Seminarer

Det er obligatorisk fremmøte den første gangen på seminaret for å beholde plassen i gruppen. Andre obligatoriske aktiviteter er: skrive og presentere oppgave, samt å være opponent. Godkjente obligatoriske aktiviteter i seminarene er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Bytting av seminargrupper kan kun gjøres 21. og 24. august ved oppmøte i ekspedisjonen mellom kl 09.00 og 15.00.

Seminargruppe 1 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 013 Harriet Holters hus

  Undervisning: 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober og 24. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 2 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 220 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober og 23. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 3 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 138 Harriet Holters hus

  Undervisning: 27. august, 10. september, 24. september, 8. oktober og 22. oktober

Carl Morten Ødegård

Seminargruppe 4 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 132 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september og 25. september

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4 Sophus Bugges hus

  Undervisning: 9. oktober og 23. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 5

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 220 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober og 23. oktober

Carl Morten Ødegård

Seminargruppe 6

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 220 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober og 24. oktober

Alexander Svenning Iversen

Seminargruppe 7

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 551 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 30. august, 13. september, 4. oktober - 11. oktober og 25. oktober

Anders Thomas Knutsen

Seminargruppe 8

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarom U29 Helga Engs hus

  Undervisning: 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober og 24. oktober

Alexander Svenning Iversen

Seminargruppe 9

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 017 Harriet Holters hus

  Undervisning: 30. august, 13. september, 4. oktober - 11. oktober og 25. oktober

Anders Thomas Knutsen

Seminargruppe 10

 • Mandag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 216 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 27. august, 10. september, 24. september, 8. oktober og 22. oktober

Carl Morten Ødegård

Ikke seminar - har godkjent seminar fra før

Dersom man tidligere har fulgt seminarundervisningen i et emne og fått godkjent alle de obligatoriske undervisningsaktivitetene, trenger man ikke følge seminarundervisning i emnet på nytt.

Publisert 25. apr. 2007 14:31 - Sist endret 14. sep. 2007 13:04