Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2007Tore Hansen   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Offentlig politikk og administrasjon som studieobjekt   Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 1) 
28.08.2007Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Hvorfor vokser offentlig sektor? Hva er drivkreftene og motkreftene?  Litteratur: Kjellberg/Reitan (kap 2, 3)  
04.09.2007Tore Hansen   Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Iverksetting av offentlig politikk: Hvor styrbar?   Litteratur: Kjellberg/Reitan (Kap 5) 
11.09.2007Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Velferdspolitikk: Hva er alternativene? Er privatisering svaret?   Litteratur: Blomquist & Rothstein (2000: 125 s.), Kristensen (1984: 23 s.)  
18.09.2007Tore Hansen  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Kan offentlig sektor lære? Kunnskapsproduksjon og evaluering   Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 6), Vedung (1998) kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,)  
25.09.2007Bent Sofus Tranøy  Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Organisasjonsteoretiske perspektiver på forvaltningsutvikling, endring og reform.  Litteratur: Olsen (1992: 25 s.) 1, Sahlin-Andersson og Engwall (2002) 
02.10.2007Bent Sofus Tranøy  Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Omstilling i offentlig sektor: Statsmodeller, markedsreformer og post-New Public Management.  Litteratur: Christensen & Lægreid (2001: 30 s.), Peters (2001: Kap. 1-7 og 9), Christensen, Lie og Lægreid 2007. 
09.10.2007Bent Sofus Tranøy   Auditorium 7, Eilert Sundts hus  Om sammenhengen mellom kultur og ledelse og organisasjonsform og ledelse. Varierer ledelse mellom land, mellom offentlig og privat?   Litteratur: Strand (2007: kap. 8 og 10) 
16.10.2007Bent Sofus Tranøy   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Forvaltningskultur og ledelse i et komparativt perspektiv: Hvordan varierer tjenestemannsrollen? Hva er deres legitime innflytelse?   Litteratur: Pollitt og Bouckaert (2004: Kap. 3 og 4). 
23.10.2007Bent Sofus Tranøy   Auditorium 7, Eilert Sundts hus   Multi-level governance: Hvilken innflytelse har internasjonale organisasjoner (for eksempel EU, OECD) på offentlig forvaltning i nasjonalstaten?  Litteratur: Egeberg (2000: 9 s.), Sahlin-Anderson (2002: 30 s.), Trondal & Veggeland (1999: 22 s.)  
Publisert 8. aug. 2006 15:07 - Sist endret 15. aug. 2007 14:48