Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, A-blokka ( i perioden 19. august til 28. oktober)

Bent Sofus Tranøy, Jostein Rosfjord Askim

Seminarer

Det er obligatorisk fremmøte den første gangen på seminaret for å beholde plassen i gruppen. Andre obligatoriske aktiviteter er: skrive og presentere oppgave, og å være opponent. Godkjente obligatoriske aktiviteter i seminarene er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Bytting av seminargrupper kan kun gjøres på de fastsatte byttedagene 19. og 22. august mellom kl. 09 og 15 i ekspedisjonen i 7.etg. i Eilert Sundts hus.

Seminargruppe 3 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Torsdag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 041 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober og 23. oktober - 30. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 4 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Mandag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 551 Eilert Sundts hus, B-blokka

  Undervisning: 25. august, 8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober - 27. oktober

Anders Thomas Knutsen

Seminargruppe 6 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 038 Harriet Holters hus

  Undervisning: 25. august, 8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober - 27. oktober

Anders Thomas Knutsen

Seminargruppe 7

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 041 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober og 23. oktober - 30. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 8

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 041 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober og 23. oktober - 30. oktober

Ole Michael Engesæth Bjørndal

Seminargruppe 9

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 041 Harriet Holters hus

  Undervisning: 25. august, 8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober - 27. oktober

Anders Thomas Knutsen

Ikke seminar - har godkjent seminar fra før

Dersom man tidligere har fulgt seminarundervisningen i et emne og fått godkjent alle de obligatoriske undervisningsaktivitetene, trenger man ikke følge seminarundervisning i emnet på nytt.

Publisert 23. apr. 2008 09:58 - Sist endret 1. juli 2008 09:00