Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 7 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 18. august - 15. september og 29. september - 27. oktober

Bent Sofus Tranøy, Jostein Rosfjord Askim

Seminarer

Det er obligatorisk fremmøte den første gangen på seminaret for å beholde plassen i gruppen. Andre obligatoriske aktiviteter er: skrive og presentere oppgave, og å være opponent. Godkjente obligatoriske aktiviteter i seminarene er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Bytting av seminargrupper kan kun gjøres på de fastsatte byttedagene 18. og 21. august mellom kl. 12 og 15 i ekspedisjonen i 7.etg. i Eilert Sundts hus.

Seminargruppe 1 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 138 Harriet Holters hus

  Undervisning: 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november

Frank Ludvig Ludvigsen

Seminargruppe 2 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november

Jomar Talsnes Heggdal

Seminargruppe 3 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Møterom 551 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 19. oktober og 2. november

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 4 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 017 Harriet Holters hus

  Undervisning: 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 5 Reservert for bachelorprg. i offentlig adm. og ledelse

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 216 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober, 23. oktober og 6. november

Øyvind Vestbøstad Moss-Iversen

Seminargruppe 6

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober, 23. oktober og 6. november

Frank Ludvig Ludvigsen

Seminargruppe 7

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november

Jomar Talsnes Heggdal

Seminargruppe 8

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Møterom 551 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 19. oktober og 2. november

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 9

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 017 Harriet Holters hus

  Undervisning: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober, 23. oktober og 6. november

Frank Ludvig Ludvigsen

Ikke seminar - har godkjent seminar fra før

Dersom man tidligere har fulgt seminarundervisningen i et emne og fått godkjent alle de obligatoriske undervisningsaktivitetene, trenger man ikke følge seminarundervisning i emnet på nytt.

Publisert 3. apr. 2009 11:34 - Sist endret 29. jan. 2010 12:00