Undervisning - tid og sted

Forelesning

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 7 Eilert Sundts hus ( i perioden 23. august til 25. oktober)

Harald Baldersheim, Jan Erling Klausen

Seminarer

Det er obligatorisk fremmøte den første gangen på seminaret for å beholde plassen i gruppen. Andre obligatoriske aktiviteter er: skrive og presentere oppgave, og å være opponent. Godkjente obligatoriske aktiviteter i seminarene er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen. Bytting av seminargrupper kan kun gjøres på de fastsatte byttedagene 24. og 27. august mellom kl. 12 og 15 i ekspedisjonen i 7.etg. i Eilert Sundts hus.

Seminargruppe 1 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Onsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 038 Harriet Holters hus

  Undervisning: 1. september, 15. september, 29. september, 13. oktober og 27. oktober

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 2 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 31. august, 14. september, 28. september, 12. oktober og 26. oktober

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 3 Reservert for bachelorprg. i offentlig adm. og ledelse

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 038 Harriet Holters hus

  Undervisning: 31. august, 14. september, 28. september, 12. oktober og 26. oktober

Håkon Dalby Trætteberg

Seminargruppe 4 Reservert for bachelorprogrammet i statsvitenskap

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 220 Eilert Sundts hus

  Undervisning: 2. september, 16. september, 30. september, 14. oktober og 28. oktober

Ingrid Johanne Rædergård

Seminargruppe 5 Reservert for bachelorprg. i offentlig adm. og ledelse

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 038 Harriet Holters hus

  Undervisning: 31. august, 14. september, 28. september, 12. oktober og 26. oktober

Håkon Dalby Trætteberg

Seminargruppe 6

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 138 Harriet Holters hus

  Undervisning: 1. september, 15. september, 29. september, 13. oktober og 27. oktober

Jomar Talsnes Heggdal

Seminargruppe 7

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 30. august, 13. september, 27. september, 11. oktober og 25. oktober

Ingrid Johanne Rædergård

Seminargruppe 8

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 038 Harriet Holters hus

  Undervisning: 1. september, 15. september, 29. september, 13. oktober og 27. oktober

Ingrid Hjertaker

Seminargruppe 9

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 134 Harriet Holters hus

  Undervisning: 1. september, 15. september, 29. september, 13. oktober og 27. oktober

Jomar Talsnes Heggdal

Ikke seminar - har godkjent seminar fra før

Dersom man tidligere har fulgt seminarundervisningen i et emne og fått godkjent alle de obligatoriske undervisningsaktivitetene, trenger man ikke følge seminarundervisning i emnet på nytt.

Publisert 13. apr. 2010 13:12 - Sist endret 25. mai 2010 16:01