Pensum/læringskrav

Artikler merket med "k" er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika

Du må være tilknyttet en UiO-maskin for å kunne laste ned tidsskriftartiklene

Eliassen, Kjell A. og Nick Sitter (2008): Understanding public management. London: Sage.

Fimreite, Anne Lise (2003). "Velferdsstat og lokaldemokrati: uforenelige størrelser?" Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3: 334-359. k

Howlett, Michael, M. Ramesh, Anthony Perl (2009, 3rd ed.). Studying public policy. Policy cycles and policy subsystems. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Dag Ingvar (2009): Organisasjonsendringer og endringsledelse, Fagbokforlaget

Mydske, Per Kristen, Dag Harald Claes, Amund Lie, red. (2007).Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget, kap 5-7. k

Sætren, Harald (2009). "Explaining radical policy change against all odds: the role of leadership, institutions, program design and policy windows", chapter 3 in Jeffrey A. Raffel m fl, eds. Public sector leadership. International challenges and perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar. k

Totalt antall sider: 770 s.

Publisert 5. apr. 2011 10:29 - Sist endret 30. mai 2011 16:08