Pensum/læringskrav

Artikler merket med "k" er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika

Du må være tilknyttet en UiO-maskin for å kunne laste ned tidsskriftartiklene

Andersen, Svein A. (2009): «Stor suksess gjennom små, intelligente feil», Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2009: s. 427-458 (n)

Baklien, Bergljot & Øystein Skjælaaen (2012) «Loven, fylla og kommunene». Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2012: s 4-32 (n)

Eliassen, Kjell A. og Nick Sitter (2008): Understanding Public Management. London: Sage.

Fimreite, Anne Lise (2003). "Velferdsstat og lokaldemokrati: uforenelige størrelser?" Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3: 334-359. (k)

Howlett, Michael, M. Ramesh, Anthony Perl (2009, 3rd ed.). Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Dag Ingvar (2009): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget

Kiland, Charlotte & Jarle Trondal (2009): «Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 04/2009: s 308-326 (n)

Mydske, Per Kristen, Dag Harald Claes, Amund Lie, red. (2007). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget, kap 5-7. (k)

Sætren, Harald (2009). "Explaining Radical Policy Change Against All Odds: The Role of Leadership, Institutions, Program Design and Policy Windows", chapter 3 in Jeffrey A. Raffel m fl, eds. Public sector leadership. International challenges and perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar. (k)

Theien, Iselin (2011): «Velferd eller moralisme? Regulering av forbruk i et historisk perspektiv», Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2011: s. 529-539 (n)

Totalt antall sider: ca 830 s.

Publisert 23. mai 2013 14:21 - Sist endret 19. juni 2013 13:11