Prøveforelesning

Institutt for statsvitenskap har ledig to stillinger som førsteamanuensis innen offentlig politikk og administrasjon (OPA). Som en del av tilsettingsprosessen, skal det gjennomføres prøveforelesninger med de beste søkerne. To av prøveforelesningene er satt opp utenom ordinær undervisning, men bør kunne være av interesse for studenter som tar STV1400 eller STV2400 nå i høst. Temaet er nemlig "offentlig forvaltning i et komparativt perspektiv", og skal være tilpasset studenter på bachelornivå.

 

Tid og sted:

Tirsdag 4. november kl. 12.15 - 13.30, auditorium 6 Eilert Sundts hus. Foreleserne heter Tobias Bach og Elin Lerum Boasson, og de får en halvtime hver.

Prøveforelesningene er offentlige og åpne for alle, og vi håper å se mange studenter der.

Mvh Institutt for statsvitenskap

Publisert 29. okt. 2014 12:19