Pensum/læringskrav

Bøker

Howlett, Michael, M. Ramesh, Anthony Perl (2009, 3rd ed.). Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. New York: Oxford University Press

Tilgjengelig i kompendium som kjøpes hos Kopiutsalget, Akademika

Hansen, T. og Stigen, I. M. (2012): Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering. I: Hanssen, G.S., J. E. Klausen og O. Langeland (red), Det Regionale Norge 1950-2050. Oslo: Abstrakt forlag. S. 67-91 (24 s.)

Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2007): Oslo inner city districts: Network failure in the face of policy success. I: Marcussen, M. and Torfing, J., eds. Democratic network governance in Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke. S. 47-65 (18 s.)

Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2005): Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 9: Organisering av administrasjon og tjenesteproduksjon i kommunene. S. 209-243 (34 s.)

Langeland, O. (2012): Regioner og regionalisering. I: Hanssen, G.S., J. E. Klausen og O. Langeland (red), Det Regionale Norge 1950-2050. Oslo: Abstrakt forlag. S. 25-37 (12 s.)

Nesheim, T. (2004): Bestiller-utfører-organisering og hierarki: Spenninger i møtet mellom motstridende organisasjonsprinsipper. I: Johnsen, Å., I. Sletnes og S. I. Vabo: Konkurranseutsesetting i kommunene. Oslo: Abstrakt. S. 172-195 (23 s.)

Peters, B. G. (2002): The Politics of Tool Choice. I L. E. Salamon (Red.), The Tools of Government. A Guide to the New Governance. Oxford: Oxford University Press. S. 552-564 (12 s.)

Røiseland, A. og Vabo, S. I. (2012): Styring og samstyring. Governance på norsk. Fagbokforlaget. Kapittel 1: Styring og samstyring. S. 7-30 (23 s.)

Sandberg, S. (2011): The Nordic Regions: Institutional Development and Public Debate 1996–2009. Kapittel 2 i: Baldersheim, H., A. V. Haug og M. Øgård: The Rise of the Networking Region: The Challenges of Regional Collaboration in a Globalized World. Ashgate. S. 13-22 (10 s.)

Thorsteinsen, H. (2012): Resultatkommunen. Reformer og resultater. Oslo: Universitetsforlaget. (25 s.) 

  • Kapittel 2: Bakgrunn, diagnose og inspirasjon (s. 23-36)
  • Kapittel 3: Reformideens utforming (s. 37-47)

Torfing, J. (2007): Introduction: Democratic Network Governance. I: Marcussen, M. and Torfing, J., eds. Democratic network governance in Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke. S. 1-22 (21 s.)

Torjesen, D. O. og S. I. Vabo (2014): Samhandlingsreformen – virkemidler for koordinering. I M. Vabø og S. I. Vabo (red.) Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget. S. 138-157 (19 s.)

Vabo, S. (2012): Tiltakende statlig styring av kommunesektoren – også på eldreområdet? Kapittel 3 i: M. Reitan, J. Saglie og E. Smith (red.): Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag AS. S. 97-136 (39 s.)

Vetter, A. (2007). Local Politics: A Resource for Democracy in Western Europe? Plymouth, UK: Lexington books. Kap. 5: Local autonomy. S. 87-116. (29 s.)

Nedlastbare tidsskriftsartikler, bøker og andre nedlastbare tekster

Tidsskriftartikler som has i abonnement ved Universitetsbiblioteket er tilgjengelige gjennom Universitetsbibliotekets database for tidsskrifter. Du må da ha tilgang til og være logget på UiO-systemet. Gratisressurser er tilgjengelige over Internett. Det er ulike måter å søke opp en artikkel på. Søk på tittel, tidsskrift eller forfatter. Dersom du har problemer med å finne den søkbare litteraturen kan du henvende deg til biblioteket.

Askim, J. & H. Baldersheim (2013). Samtaler i grenseland: Diskurser om statlig tilsyn med kommunene. I J. E. Klausen (red.): Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? Rapport 2013:20. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning: s. 154-170. 16 s.

Baklien, Bergljot & Øystein Skjælaaen (2012): Loven, fylla og kommunene. Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2012: s 4-32. 28 s.

Baldersheim, H. og L. Rose (2010): "A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe: Conclusions". I: Baldersheim, H. og L. Rose (eds.): Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. London: Palgrave pp. 234-259 + 260-272. 25 s.

Bjørnå, H. and S. Jenssen (2006): Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies, Vol. 29 – No. 4, 2006 s. 308-332. 24 s.

Christensen, T., A. L. Fimreite & P. Lægreid (2014): Joined-Up Government for Welfare Administration Reform in Norway, Public Organization Review Vol. 14 (s. 439-456).

Fimreite, A. L., Tranvik, T., Selle, P. og Flo, Y. (2007): Når sektorbåndene slites. Tidsskrift for Samfunnsforskning, vol. 48, issue 2, 165-193. 18 s.

Fukuyama, F. (2013): What Is Governance? Governance, Vol. 26, No. 3, July 2013 (s. 347–368). 19 s.

Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen & Ann Karin Tennås Holmen (2014). Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen - forhandlingspraksis og lederegenskaper. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 30(2): 108-130. (22 s)

Kiland, Charlotte & Jarle Trondal (2009): Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 04/2009: s 308-326. 19 s.

Kjaer, Ulrik, Ulf Hjelmar, and Asmus Leth Olsen (2010). "Municipal amalgamations and the democratic functioning of local councils: The case of the Danish 2007 structural reform."  Local Government Studies 36 (4):569-585.

Theien, Iselin (2011): Velferd eller moralisme? Regulering av forbruk i et historisk perspektiv, Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2011: s. 529-539. 10 s.

Aars and Anne Lise Fimreite (2005): Local Government and Governance in Norway: Stretched Accountability in Network Politics, Scandinavian Political Studies, Vol. 28 – No. 3, 2005. 17 s.

 

 

Publisert 22. mai 2015 10:08 - Sist endret 25. sep. 2015 14:34