Seminargruppe 5 - endring av sted og tidspunkt uke 41 og 43

Seminarene 11.10. og 25.10  er flyttet til kl 8.15-10.00, seminarrom 132 Harriet Holters hus. 

Publisert 15. sep. 2016 13:43