Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 20. november kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 02:55