Pensum/læringskrav

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik (2004): Organisasjonsteori for offentlig sektor. , Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, D.I. og J.Thorsvik (2002): Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse, Bergen: Fagbokforlaget.

Kap. 2-6, 9,11,12

Scott, R.W. (2003): Organizations: Rational, Natural and Opens Systems, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall.

Publisert 26. apr. 2004 12:27 - Sist endret 9. juli 2004 17:01