Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.08.2004Tom Christensen  Auditorium 7 Eilert Sundts hus, A-blokka  Hvorfor en egen organisasjonsteori for offentlige organisasjoner? Hvorfor er offentlige organisasjoner annerledes?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 1; Scott 2003, kap.1, 6 og 7. 
24.08.2004    Teorier om den formelle strukturens betydning for organisasjoners virkemåte.   Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 2.; Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 3.,5 og 9; Scott 2003, kap.2, 4, 9, 10 og 13. 
31.08.2004    En kulturell tilnærmingsmåte – betydningen av tradisjoner og uformelle normer og verdier.  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 3; Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 4; Scott 2003, kap.3. 
07.09.2004    Myter og symboler – økende relevans i offentlige organisasjoner?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 4; Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 6, Scott 2003, kap. 8 og 12. 
14.09.2004    Hvordan samtidig bruke ulike organisasjonsteoretiske tilnærminger?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 9; Scott 2003, kap.5. 
21.09.2004    Betydningen av mål og verdier for offentlige organisasjoners virkemåte.  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 5.; Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 2, Scott 2003, kap. 11. 
28.09.2004    Teorier om ledelse – instrumentalitet eller ”statsmannskunst?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 6; Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 12. 
05.10.2004    Hvordan forstå reformprosesser og endring i offentlige organisasjoner?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 7., Jacobsen og Thorsvik 2002, kap. 11. 
12.10.2004    UNDERVISNINGSFRI GRUNNET AKTUALITETSSYMPOSIET   
19.10.2004    Effekter og implikasjoner av reform og endring.  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 8. 
26.10.2004    Mot en anvendt organisasjonsteori?  Litteratur: Christensen et al. 2004, kap. 9. 
02.11.2004    Felles veiledning om oppgaveskriving   
Publisert 22. apr. 2004 14:15 - Sist endret 9. aug. 2004 16:46