Pensum/læringskrav

Pensum/læringskrav (STV2410 - Vår 2012)

Artikler merket med C er å få kjøpt på kopitusalget.

Askim, J., T.Christensen, A.L.Fimreite og P.Lægreid (2009). IHow to Carry Out Joined-Up Government Reforms: Lessons from the 2001–2006 Norwegian Welfare Reform. International Journal of Public Administration, 32: 1006–1025. (20 s.). Lenke

Askim, J., T.Christensen, A.L.Fimreite og P.Lægreid (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoptation and preliminary impacts of the Norwegian welfare reform. Public Administration, Vol. 88, No. 1, 2010 (232–246). (15 s.) Lenke

Christensen, T. (2011). University Governance Reforms – Potential Problems of More Autonomy? Higher Education, vol.62, no 4: 503-517.(15 s.) C

Christensen, T. og P.Lægreid (2007).The whole-of-government approach to public sector reform. PAR. Public Administration Review 2007 ;Volume 67. s. 1059-1066.(7 s.)Lenke

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik (2009): Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. 2.utgave. (231 s)

Denis, J.L., A. Langley og L. Rouleau (2005): ”Rethinking leadership in public organizations”. I E. Ferlie, L.E. Lynn og C. Pollitt, red. The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 446–467. (21 s) C

Howlett, M.(2011). Designing Public Policies: Principles and instruments. Routledge. Kap. 5 -8. (60 s)

Larsen, I.M., P. Maassen og B. Stensaker (2009). Four Basic Dilemmas in University Governance Reform. Higher Education Management and Policy, Vol. 21 No.3, pp. 41-59 (18s.)C Lenke

Pollitt, C. (2003): The essential public manager. Berkshire: Open University Press. Kap.1,2, 4-7. (164 s)

Pollitt, C. og G.Bouckaert (2004). Trade-offs, balances, limits, dilemmas, contradictions, and paradoxes. I C. Pollitt og G. Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2.edition,side 159-181 (23 s.)C

Roness, P.G. (2009). Handling theoretical diversity on agency autonomy. I P.G.Roness og H.Sætren (red.), Change and continuity. Essays in Honour of Per Lægreid. Bergen: Fagbokforlaget (18 s.) Fronter lenke

Scott, W.R. og Gerald F. Davis (2006 ): Organizations and organizing: Rational, Natural and Open Systems, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. (6. utgave.) Kap. 2,3,6,8,10,11. (178 s)

Til sammen: 770 sider

Publisert 11. okt. 2011 16:01 - Sist endret 24. feb. 2012 16:43