Evaluering i siste seminar

I siste seminar vil det gjennomføres evaluering av seminarene. Dere kan bruke både PC, tablet eller mobil for å gjennomføre evalueringen.

Hilsen Institutt for statsvitenskap

Publisert 29. mars 2016 13:54