Seminar 2: nytt sted

Det har blitt en romendring for seminargruppe 2. Se timeplanen.

Publisert 9. feb. 2016 11:21