Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Skriftlig eksamen

Tid: 4. mai kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 09:15

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 15:20

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 05:57