Pensum/læringskrav

Bøker og kompendier kan kjøpes på Akademika. Gyldig semesterkort må fremvises ved kjøp av kompendier.

Bøker

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik (2015): Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. 3.utgave. 240 sider.

Pollitt, C. (2016): Advanced Introduction to Public Management and Administration. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 170 sider.

Tilgjengelig i kompendium som kjøpes hos Kopiutsalget, Akademika

Askim, Jostein; Eltun, Ragna & Fremstad, Eivind (2014)." Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen?", I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21.. århundre.   Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kap. 15.  s 285 – 302. 18 sider.

Boin, A., P. ‘t Hart, E. Stern og B. Sundelius (2005): “Crisis management in political systems: five leadership challenges”. I Boin et al. The Politics of Crisis Management – Public Leadership under Pressure. Cambridge: Cambridge University Press,  s. 1-17. 17 sider.

Egeberg, M. (2012) "How bureaucratic structure matters: an organizational perspective", in B.G. Peters and J. Pierre, red. The SAGE Handbook of Public Administration, Sage Publications., s. 157-168. 24 sider.

Foss Hansen, H.  (2011): “NPM in Scandinavia”. I T. Christensen og P. Lægreid red. The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Farnham: Ashgate. 17 sider.

Lango, P. og P. Lægreid (2014). "Samordning for samfunnssikkerhet". I A.L. Fimreite, P. Lango, P. Lægreid og L.H. Rykkja (red.). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget.. 33 sider.

Pollitt, C. og G.Bouckaert (2011). "Trade-offs, balances, limits, dilemmas, contradictions, and paradoxes". I C. Pollitt og G. Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2.edition, s. 182-205. 23 sider.

Tilgjengelig online

Aberbach, J.D.  og T. Christensen (2014) "Why reforms so often disappoint". American Review of Public Administration. 44(1)3-6. 15 sider.

Ahrne, G. and N. Brunsson. (2005) "Organizations and meta-organizations". Scandinavian Journal of Management 21 (4) s. 429–449. 21 sider.

Askim, Jostein (2015). "The Role of Performance Management in the Steering of Executive Agencies: Layered, Imbedded, or Disjointed?". Public Performance & Management Review.  ISSN 1530-9576.  38(3), s 365- 394 . doi: 10.1080/15309576.2015.1006463  30 sider

Christensen, T. og P.Lægreid (2007). "The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform". Public Administration Review 67 s.1059-1066. 16 sider.

Christensen, T., A.L. Fimreite og P.Lægreid (2011). "Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway". Administration & Society. 43.(5) s. 561-594. 34 sider.

Cohen, M. D., March, J. G., og Olsen, J. P. (1972). "A garbage can model of organizational choice". Administrative Science Quarterly, 17, s. 1-25. 25 sider.

Difi (2013) "Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politick", Difi-rapport 2013: 11. Difi: Oslo. Tilgjengelig online: https://www.difi.no/sites/difino/files/merverdi_eller_unodig_omvei_1.pdf  63 sider

Egeberg, M. (2004) "An organizational approach to European integration: Outline of a complementary perspective". European Journal of Political Research 43(2) s. 199-219. 20 sider.

Finnemore, M. (1993) "International organizations as teachers of norms - the United Nations' Educational Scientific and Cultural Organization and science policy ", International Organization, 47(4) s. 565-597. 34 sider.

March, J.G. og Olsen, J.P. (1983) “Organizing Political Life: What Administrative Reorganization Tells Us About Government", American Political Science Review, 77(2) s. 281–297. 32 sider.

Trondal, J. (2011): "Bureaucratic structure and administrative behavior: Lessons from international bureaucracies", West European Politics 34(4) s. 795-818. 24 sider.

Pensum totalt: ca. 800 sider

Online articles:

Publisert 11. nov. 2016 14:11 - Sist endret 11. nov. 2016 14:11