Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Skriftlig eksamen

Tid: 7. mai kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk seminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. apr. 2020 20:05