Søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Delta på Karrieresenterets søknadskurs før du søker om praksisplass!

I dette kurset vil du lære å:

  • Forstå jobben gjennom stillingsanalyse
  • Sette ord på det du kan
  • Skrive gode motivasjonsargumenter
  • Matche din kompetanse mot arbeidsgivers behov

Kurset er oppgavebasert. Ved å løse oppgaver knyttet til  praksisplassen du ønsker å søke på, får du i tillegg til å jobbe med den konkrete søknaden også tilegnet deg nyttige verktøy og ferdigheter for skriving av nye søknader.

Kurset åpner opp for spørsmål, diskusjon og tips i plenum.

Til kurset må du ta med en utlysning til en praksisplass du ønsker å søke på. Dette finner du på emnesiden til STV4141 – Praksis.

Påmelding

Påmelding til kurset

Merk at det er begrenset antall plasser og det er førstemann til mølla som gjelder.

Publisert 23. nov. 2016 10:51 - Sist endret 6. nov. 2019 14:55