Beklager forsinkelsen når det gjelder siste kompendiedel. Gjør for øvrig oppmerksom på at Steffen et.al. kan lastes ned her;www.igbp.net/documents/IGBP_ExecSummary.pdf

Apr. 27, 2007 12:32 PM

To av de tre kompendiedelene er tilgjengelige i Kopiutsalget. Den tredje er på vei. Beskjed blir lagt ut.

Apr. 23, 2007 11:41 AM