Semester page for STV4225B - Spring 2004

Dette emnet kan kun tas av studenter som begynte på hovedfaget senest våren 03 eller tidligere og som er på overgangsordninger. Ordningen gjelder til og med våren 2005. Dette emnet er identisk med emnet STV4225 bortsett fra vurderingsformen. Du skal følge samme undervisning og forholde deg til samme eksamensdato somSTV4225

Nov. 4, 2005 7:08 PM