Begge kompendiene er nå til salgs i Kopiutsalget.

Jan. 20, 2006 2:45 PM

Kurskompendiet vil være klart rundt midten av neste uke (beskjed kommer her). Følgende bøker kan kjøpes på Akademika: Gellner: Nasjonalisme, Kymlicka: Multicultural citizenship. Smith: Nationalism and modernism. Smith: Nationalism. Theory, ideology, history. Østerud: Hva er nasjonalisme?

Jan. 13, 2006 3:10 PM