Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. april

Eksamensordning

Semesteroppgave og skoleeksamen.

Hjemmeoppgave

Utlevering av oppgaven: 20. april kl. 16:00

Innleveringsfrist: 23. april kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 20. april kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 00:14