Beskjeder

Publisert 21. aug. 2008 15:45

Undervisningsplan og pensum for h-08 er klar. Bøker som blir bestilt til bokhandelen: Brochmann m.fl. 2002, Castles/Millers 2003, Spencer (ed. 2003), Rogstad 2007.