Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
30.09.2008Anton Steen  Rom 847, Eilert Sundts hus  Introduksjon. Innvandringstrender og policy-utfordringer.  Forelesningene er tirsdager 12.15 - 14.00 og fredager kl 10.15 - 12.00.

Pensum:Djuve/Friberg 2004; Castles/Miller 2003, kap. 1 og 11; Thorud 1998

Anbefalt: St. meld. 49 (2003-2004); Tjelmeland og Brochmann 2003. 

03.10.2008Anton Steen   Rom 847, Eilert Sundts hus   Migrasjon og innvandringskontroll  Pensum: Castles/Miller 2003 kap. 2,4,5; Meyers 2000; Geddes 2003; Brochmann 1999a; Freeman 2006; Caviedes 2004; Papademetriou/O'Neil 2005

Anbefalt: Gibney 1999; Joppke 1998; Brekke 2004; Puntervold Bø 2004; Rudolph 2003; Thorud 2004. 

10.10.2008Anton Steen   Rom 847, Eilert Sundts hus   Integreringsregimer - analytiske tilnærminger.  Pensum: Entzinger 2000; Brochmann 2002a; Freeman 2004; Kymlicka 2003; Castles/Miller 2003 kap. 10.

Anbefalt: Soininen 1999; Papademetriou 2003; Brubaker 2001. 

07.10.2008Anton Steen   Rom 847, Eilert Sundts hus   Statsborgerskap, medborgerskap og multikulturalisme.  Pensum: Brochmann 2002b; Kymlicka 1998, 2003; Soysal 1998; Joppke 1999; NOU 2000:32 kap. 2.

Anbefalt: Heiberg 1998; Brubaker 2001; Hammar 1990; Ot.prp.nr. 41 (2004-2005); SOU 1999:34. 

14.10.2008Anton Steen  Rom 847, Eilert Sundts hus   Integreringspolitikken - fra problemdefinering til resultater.  Pensum: Rochefort and Cobb 1993; Hagelund 2002; Rogstad 2002; Borchrevink 2002; Berg 1996;.

Anbefalt: St. meld. 17 (2000-2001); St. meld. 49 (2003-2004)kap. 1-5; Djuve og Kavli 2007; Rogstad 2002, 2004; Wikan 1995; Hero 1994;Papademetriou 2003. 

17.10.2008Anton Steen   Rom 847, Eilert Sundts hus  Kan innvandring og integrering styres? Mål og virkemidler.  Pensum: Papademetriou/O'Neil 2005; Berg 1996.

Anbefalt: St. meld. 17 (2000-2001); St. meld. 49 (2003-2004); AID 2007; KRD 1998; NOU 2001:20; NOU 2004: 20; St. meld. nr. 61 (1989-90); Ot. prp. nr. 28 (2002-2003); Dahlström 2004; Christensen et. al. 2006; Torgersen 1999. 

21.10.2008Anton Steen  Rom 847, Eilert Sundts hus  Innvandringsdiskurs og opinion.  Pensum: Statham 2003; Hagelund 2003; Modood 2003; Hernes og Knudsen 1994.

Anbefalt: Bay m.fl. 2007; Lahav 2004; Fetzer 2000; Brox m.fl. (red.) 2003; Boeri et.al. 2002; Brox 1991. 

24.10.2008Anton Steen   Rom 847, Eilert Sundts hus   Diskusjon av utvalgte tema - drøfting av kursoppgaver   
28.10.2008Anton Steen  Rom 847, Eilert Sundts hus  Politisk deltakelse og representasjon.  Pensum: Bjørklund/Bergh 2005; Rogstad 2007, kap. 3,5,6,7,8.

Anbefalt: Bjørklund/Kval 2001; Rogstad 2002b. 

31.10.2008Anton Steen  Rom 847, Eilert Sundts hus  Oppsummering - mot en anvendt innvandrings,- og integreringspolitikk?  Pensum: Papademetriou/O'Neil 2005.

Anbefalt: St. meld. 49 (2003-2004) kap. 3,4 og 5. 

Publisert 19. aug. 2008 16:59 - Sist endret 5. sep. 2008 17:53